Trang chủ / Xu hướng / Reuters: "Gã khổng lồ" CapitaLand đàm phán mua tài sản 1,5 tỷ USD của Vinhomes, có thể gồm một phần Ocean Park 3 hoặc DA phía bắc Hải Phòng

Reuters: "Gã khổng lồ" CapitaLand đàm phán mua tài sản 1,5 tỷ USD của Vinhomes, có thể gồm một phần Ocean Park 3 hoặc DA phía bắc Hải Phòng

reuters-ga-khong-lo-capitaland-dam-phan-mua-tai-san-1-5-ty-usd-cua-vinhomes-co-the-gom-mot-phan-ocean-park-3-hoac-da-phia-bac-hai-phong