Trang chủ / Xu hướng / Gác lại kế hoạch niêm yết trên sàn Mỹ, "kỳ lân" VNG làm ăn ra sao trước khi chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị lên UPCoM?

Gác lại kế hoạch niêm yết trên sàn Mỹ, "kỳ lân" VNG làm ăn ra sao trước khi chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị lên UPCoM?

gac-lai-ke-hoach-niem-yet-tren-san-my-ky-lan-vng-lam-an-ra-sao-truoc-khi-chot-danh-sach-co-dong-de-chuan-bi-len-upcom