Trang chủ / Xu hướng / FECON mở hàng năm 2023 với dự án khu đô thị 2.250 tỷ tại Thái Nguyên

FECON mở hàng năm 2023 với dự án khu đô thị 2.250 tỷ tại Thái Nguyên

fecon-mo-hang-nam-2023-voi-du-an-khu-do-thi-2-250-ty-tai-thai-nguyen